Våre produkter er perfekte for kontorbygg, blant annet på grunn av lydisolasjonen opp til Rw 47 dB. Dette er en ekstremt viktig parameter som gjør at vi kan sikre tilstrekkelig arbeidskomfort. Noe som er avgjørende for slike konstruksjoner.

Office "Black Series"

Office "Black Series" er desidert den fineste løsningen på markedet. Dette er et elegant produkt som tilbyr lydisolasjon opp til Rw 47db.

Como - kontor

Como er et fantastisk system som ikke krever noen rammer og gir maksimalt utnytelse av glasset.

NUOVA ROMA - kontor

Nuova Roma i versjonen DRM 38 kan bygges mange meter bortover og er fint romdelingsprodukt.

Det fins alternativer og muligheter for å sette inn dører i systemet.

Send oss en forespørsel